Historie


Nedenstående viser et eksempel på formannskapet i Nissedal sin håndtering av kontrakt med daværende ferjemann.

Klikker De på bildet vil det åpne seg et galleri med gamle avisutklipp og bilder av fjoneferga.


Avisutklippenne er samlet av Frank Lien  som fortjener takk for at han har tatt vare på de.

Klippene er ganske gule av elde og er avfotogarfert, digitalisert, renset og justert av Kent Jensby Sørensen


Copyright Fotovision  © All Rights Reserved